Qui pot ser soci

Poden sol·licitar ser sòcies de GECAN totes les empreses fabricants de cervesa artesana i natural amb instal·lacions pròpies, legalitzades i amb disposició del CAE i el Registre Sanitari pertinent, i que prestin els seus serveis o tinguin la seva raó social dins l'àmbit territorial de Catalunya.

Un cop feta aquesta sol·licitud, l’òrgan competent, la Junta, revisarà les normes i requisits, acordarà l'ingrés (o no) i ho comunicarà a l'empresa que ha fet la sol·licitud mitjançant un correu electrònic.

En el moment de l'ingrés a GECAN, la nova empresa membre rebrà l'enllaç al nostre Dropbox on hi ha tots els Estatuts, informacions d'interès, contactes, etc. i entrarà al xat de Whatsapp i a la llista de correu electrònic, les vies de comunicació habituals.