Què és una cervesa artesana (diferències amb les cerveses industrials)

Es tracta d'una beguda resultant de la fermentació alcohòlica, mitjançant llevat seleccionat, d'un most procedent de malt d'ordi i/o altres cereals en gra (mínim d'un 80% de la càrrega base), juntament amb llúpol, i sotmesa a un procés d’elaboració sota el control d'un mestre cerveser artesà. S'hi poden afegir d’altres matèries primeres com fruites, espècies, flors, etc. que mai tinguin com a objectiu aconseguir sucres fermentables a baix preu. Consta com a mínim de cinc etapes: maceració, cocció, refredament, fermentació i envasat, tot dins la mateixa instal·lació. Les calderes de cocció no poden superar els 75 hectolitres i l'empresa té el límit de microempresa o petita empresa autònoma.

Preval en la fabricació el factor humà sobre el mecànic amb l'obtenció d'un resultat final individualitzat, que no es produeixi en grans sèries. En l’elaboració de la cervesa no es permet la pasteurització, fet que la fa natural.